Valpar

Vi väntar valpar!

 

Dräktighet är bekräftad.

F-kullen väntas i början på oktober

 

Sandstaffs Ghost Lives On

X

Sweet N' Sour's Deliciuos Surprise

 

 

 

Vid intresse av en valp ur denna kombination, kontakta mig